Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

G.R.D.P (General Regulation Data Protection. Allmänna föreskrifter för dataskydd) Företagsledaren är datainnehållare för detta företag. Dina uppgifter kommer endast att lämnas till tredje part på den behöriga myndighetens lagliga begäran. Du har rätt till åtkomst, rättelse, eliminering och begränsning av behandlingen, med följande rättigheter: att motsätta sig behandling av data, att återkalla samtycke, att inte omfattas av automatiserade beslut (inklusive en profildefinition) dataöverförbarhet, kunskap om förekomsten av ett brott mot uppgifterna och klagomålet till den nationella dataskyddskommissionen. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla gällande regler. Dina uppgifter kommer endast att användas för internt bruk av bolaget när det gäller fastighetsmäklareverksamhet, som inkluderar reklam för fastigheter, förvärv av kommersiell information från kunder samy överensstämmer med penningtvättlagen. Dina uppgifter kommer att behållas endast under nödvändig period och aldrig mer än tio år.

Läs mer här G.R.D.P