Information

Att KÖPA fastighet i Portugal

Att KÖPA fastighet i Portugal

Köpprocess och nödvändiga dokument vid privat ägande

När du har kommit överens med säljaren om pris, tillträde och andra villkor skall ett "för-kontrakt" promissory contract skrivas, handpenning betalas och ett tillträde med slutgiltigt köpekontrakt signeras och betalning av köpeskilling genomföras - innan fastigheten är din. Din mäklare hjälper dig med att finna din fastighet, förhandla om pris och villkor samt ser till att dina önskemål och behov möts på bästa sätt. 

 

Investment costs

När du köper en fastighet i Portugal kan dina investeringskostnader uppgå till upp till ca: 10% av köpeskillingen fördelat på följande sätt:

 • Advokatkostnader: 0.8% - 1,2% av köpeskillingen, vissa advokater har fasta avgifter.
 • Notariekostnad, fastighetsregistrering och stämpelskatt (0,8%), sammanlagt 1%-3%.
 • IMT (Property tax)  0%-10%. När man köper en fastighet i Portugal betalar man en fastighetsskatt. Beloppet beror på fastighetens värde och om det är den befintliga huvudbostaden eller ett andra hem.
  • Ex. En fastighet med köpeskilling 280.000€ som köps för permanent bostad. IMT: 10.512€, Stämpelskatt: 2.240€. Total Fastighetsskatt vid köp blir då 12.752€, beräknad januari 2019.
  • Ex. En fastighet med köpeskilling 400.000€ som köps för permanent bostad. IMT: 20.404€, Stämpelskatt: 3.200€. Total Fastighetsskatt vid köp blir då 23.240€, beräknad januari 2019.

 

Promissory contract (CPCV)

Köparen och säljaren tecknar ett dokument som innehåller de överenskomna villkoren, pris, betalningsvillkor och datum för slutförandet av köpet av fastigheten. Det är vanligt att köparen betalar säljaren en handpenning på ca 10% när CPCV undertecknas.

 

Escritura (Deed of Completion)

Escritura äger vanligtvis rum på det lokala notariekontoret. Notarien övervakar att förmedlingsprocessen går rätt till, att alla dokument är i sin ordning, att köpeskillingen har överfört samt att skatter och andra kostnader är inbetalda och att “the deed” överförs korrekt till köparen.

 

Procuração (Power of Attorney)

Det är bra att ge din advokat en fullmakt för att representera dig när du köper en fastighet i Portugal om du inte redan bor här. Då kan advokaten skriva på CPCV (förkontraktet) samt även underteckna alla köpehandlingar och representera dig säkert och tryggt - även om du inte befinner sig i landet.

 

Följande dokument behövs för slutförandet av köpet (Escritura)

 • Caderneta Predial (Tax Registration Document) från Finanças (Tax Office). Dokumentet visar fastighetsskatten, inklusive egendomens registrering för skattemässiga ändamål, nuvarande ägare etc.
 • Certidão de Teor (Land Registry Document). Detta dokument visar vem som äger fastigheten, vem som har rättigheterna till fastigheten och om det finns några avgifter, lån eller belopp som är registrerade mot fastigheten.
 • Licença de Habitabilidade (Habitation License). För fastigheter som är byggda efter 1951 krävs en bostadslicens. Det här dokumentet visar att fastigheten har erhållit ett intyg om att det är registrerat för personbostad.
 • Técnica de Habitação (The Property's Technical Report). Dokumentet innehåller byggföretagets detaljer, vilka material som används och annan relevant teknisk information.
 • The Property’s Plans. Dokument med fastighetens planlösning och ritningar.
 • Identificação Fiscal (Fiscal Number) från  (Local Tax Office). Du behöver ett portugisiskt skattenummer för att köpa fastighet i Portugal. Det ansöker man på det lokala skattekontoret.
 • Survey. I Portugal är inte detta lika vanligt som i Sverige att göra en besiktning, du köper i “befintligt skick”. Vi rekommenderar dock köparen att göra en besiktning innan köp, för att vara väl förberedd och informerad om fastighetens skick.
 • Energy Rating Certificate. Från 2009 är det lag på att fastigheter måste visa upp ett giltigt Energi Certifikat, inför försäljning.
 • Registo. När allt är slutfört måste fastigheten registreras på Land Registry office (konservatória do registo predial).   

 

Årlig fastighetsskatt (IMI)

När du äger en fastighet i Portugal betalar du en årlig fastighetsskatt i Portugal. IMI (löpande fastighetsskatt) betalas varje år, olika kommuner har olika skattenivåer och dessa nivåer kan ändras mellan åren. Skatten beräknas på taxeringsvärdet av fastigheten.

Ex på procentsatser för fastighetsskatt för några kommuner:

 • Lagos 0,35% 
 • Lagoa 0,36%
 • Loulé 0,30%

När betalas skatten?

 • Fastighetsskatt för fastigheter upp till 250.000€ betalas i april.
 • Fastigheter mellan 250.000€ till 500.000€ betalas med hälften av skatten i april och andra hälften i november.
 • Fastigheter över 500.000€ betals med 3 uppdelningar på ett år, i april. juni och november.

 

All ovanstående information är en vägvisning och kan förändras av myndighter eller andra beslutsfattare, när som helst, Källhammer Real Estate  rekommenderar gärna vidare goda kontakter inom juridik och skattefrågor.

.