Information

Bostadsrättsombildning

Bostadsrättsombildning

Ombildningskonsult inom Bostadsrättsombildning

Lars-Åke Källhammer har arbetat som reg. fastighetsmäklare i nästan 40 år i Sverige. och har mycket stor erfarenhet och kunskap av att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Lars-Åke har genomfört över 60 stycken bostadsrättsombildningar genom sin karriär, samtliga har varit en mycket bra affär för de boende. Att köpa sin lägenhet gör även att man kan påverka sitt boende mycket mer, sänka sina boendekostnader samt få en rejäl värdestegring på sin investering. Detta är en affärsmöjlighet som hyresgäster inte bör missa. 

 

Fastighetsägare som är intresserad av, eller har frågor om, hur en bostadsrättsombildning går till, bör kontakta Lars-Åke Källhammer som ombildningskonsult - hans erfarenhet är ovärderlig och sällsynt. Bostadsrättsombildnings-processen är svår, omständig, tidskrävande och kräver stort kunnande i alla delar av processen, få konsulter i Sverige har den hela kompetensens som behövs för en ombildning och det kan bli mer kostsamt att anlita flera konsulter för samma arbete.

 

.